Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace pro rodiče pro rok 2017

Děkujeme všem rodičům za podporu, spolupráci a komunikaci v minulém období, za pomoc při jarmarcích a slavnostech. Jsme rádi za vaše podněty a dotazy.
Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.
Provoz třídy Mateřídouška je každý den od 8.00 do 14.30 hodin, potom se děti přesunou do třídy Sedmikráska.
Provoz třídy Sedmikráska bude od 6.30 do 16.30 hodin. V této třídě se budou všechny děti ráno setkávat a odpoledne rozcházet.
V případě příznivého počasí budeme na zahradě.
Učitelkami v jednotlivých třídách jsou Ivana Pertrušková ve třídě Mateřídouška, Anna Marie Steinbach a Marcela Petráňová ve třídě Sedmikráska. Na případnou výpomoc při nepřítomnosti některé z učitelek, nám jsou ochotné pomáhat Alena Truhlářová a Jana Nováková.
Jako provozní zaměstnanec nám bude k pomoci paní Jana Kocnová. O další úpravy a opravy se nám postará pan školník Josef Soukup.
Aktuální informace (například akce školy), budou vždy s dostatečným předstihem oznámeny a vyvěšeny na nástěnkách, které najdete u jednotlivých tříd. V případě dotazů můžete využít osobní kontakt s učitelkami nebo mailovou komunikaci.
Nabízíme vám možnost konzultace, a to pro rodiče třídy Sedmikráska vždy v úterý od 17.00 až 18.30 hodin. Na nástěnce u třídy budou vyvěšeny termíny, k nimž se můžete průběžně zapisovat.
Konzultační hodiny třídy Mateřídouška bude možné domluvit osobně s paní učitelkou Ivanou Petruškovou.

Plán akcí mateřské školy pro školní rok 2017 - 2018

Aktuální informace naleznete na nástěnkách vedle jednotlivých tříd, může se stát, že se v průběhu roku změní nějaký termín nebo plán akce. Děkujeme za pochopení.

Září
- První setkání rodičů 12. září od 17 00 hodin
- Michaelská slavnost – 28. 9. v dopoledním čase jen s dětmi
Říjen
- Setkání rodičů – tvořivé odpoledne
- Výlet s rodiči dle zájmu

Listopad
- Zahájení Adventu
- Vánoční jarmark
- Adventní setkání – Vánoční hra pro rodiče
Leden
- tvořivá dílna pro rodiče podle zájmu
- schůzka rodičů
Únor
- Masopust
Březen
- Jarní slavnost
- výrobky na jarmark – dílna pro rodiče
- Velikonoční jarmark
Duben
- výlet s rodiči – dle zájmu
- návštěva v první třídě
Květen
- Zápis do MŠ
- Otvírání studánky
Červen
- Svatojánská slavnost
- rozloučení s dětmi, které půjdou do základní školy

Novinky v mateřské škole