Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Informace naleznete zde.

 

Novinky v mateřské škole