Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Úplatu za předškolní vzdělávání stanovil ředitel školy na školní rok 2017/2018 ve výši 200,- Kč měsíčně.
Úplata za předškolní vzdělávání bude hrazena pololetně na účet Waldorfské školy Příbram, její výše činí tedy 1000,- Kč za každé pololetí.
Za měsíce červenec a srpen se neplatí.
Úplatu nehradí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání. Na základě podání písemné žádosti a patřičnému doložení situace, může být úplata prominuta.
Stravné je hrazeno měsíčně inkasní formou či přímou úhradou u vedoucí jídelny. Tel. číslo jídelna: 318633451 paní Helena Krejčová
Podrobnější informace naleznete ve směrnici, která je vyvěšená na nástěnce mateřské školy.

ZPŮSOB UHRAZENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Školní rok 2017/18
1. platba – měsíc září do 30. 9. – částka 1000,- Kč
2. platba – měsíc únor, do 28. 2. – částka 1000,- Kč
Na účet Waldorfské školy Příbram – 879410237/100 ,
zpráva pro příjemce- MŠ + jméno dítěte
V. S. – rodné číslo dítěte
Platbu je možné po domluvě uhradit i jiným způsobem, a to:
a) trvalým příkazem – platebním převodem na účet
b) v kanceláři školy hotově nebo složenkou – po domluvě v kanceláři školy

 

Novinky v mateřské škole