PLATBY DO FONDU TŘÍD A PŘÍSPĚVEK DO SPOLEČNOSTI WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

Platba do třídního fondu a pro podporu školy je 2000,- KČ na rok. Z toho částka 1.000,-kč je do třídního fondu a druhých 1.000,- je na podporu školy. Tuto platbu lze rozdělit na dvě části, první zaplatit v září a druhou v únoru. Účet spravuje Společnost waldorfské školy Příbram.

Číslo účtu: 2900450030/2010

Variabilní symbol: 14 a do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Prosíme o uhrazení platby v září na účet, případně po domluvě i jiným způsobem, například postupnými splátkami.

RODINY S VĚTŠÍM POČTEM DĚTÍ, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ Waldorfskou školu Příbram, JIŽ U TŘETÍHO DÍTĚTE PŘÍSPĚVEK DO SPOLEČNOSTI WŠ NEPLATÍ.

TŘÍDNÍ FOND SE HRADÍ VŽDY.