Waldorfská škola Příbram - Informace pro rodiče
Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Letní provoz MŠ

Informace pro rodiče z jiných MŠ, kteří mají zájem o umístění dítěte do Waldorfské MŠ v době letních prázdnin od 30. 7. 2018 do 3. 8. 2018.

Přihlášky potvrzené od lékaře spolu s evidenčními listy z Vaší kmenové MŠ přijímáme v průběhu měsíce května, nejlépe mezi 14.30 a 16.30 hodinou.

Přihlášku najdete ke stažení zde.

Novinky v mateřské škole