Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Biodynamické zemědělství

Kosmické souvislosti

Vedle ročních období, která jsou utvářena vztahem Země ke Slunci, jsou životní procesy na Zemi ovlivňovány ještě rytmy planet a Měsíce. Těmito planetami jsou Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Rostliny jsou schopné impulsy, vycházející z planet, stejně jako Slunce a Měsíce, zviditelňovat tvorbou a utvářením „svého těla". Spoluurčován je tím také obsah bílkovin, tuků, sacharidů a solí.

Slunce, Měsíc a planety dále zprostředkovávají či „posílají" na Zemi i impulsy a síly zvěrokruhu.
Přes klasické živly teplo, světlo-vzduch, vodu a zemi jsou ovlivňovány rostliny.

Číst dál: Biodynamické zemědělství

Nepodmíněný základní příjem

Otázky placené a neplacené práce


Marek Hrubec, Martin Brabec

 

Nezaměstnanost už není jen dočasnou nahodilou záležitostí, ale trvalým systémovým problémem, který se týká velkého množství lidí, včetně občanů České republiky. Zvláště ožehavým problémem se stala například ve Španělsku nebo Řecku. Mohou někdy všichni občané získat práci na plný úvazek, když lidé již od počátku industriální éry usilují o to, aby mechanizace a automatizace práci lidí nahradila? Neměli bychom uvažovat o tom, jak výsledky a zisky mechanizované a automatizované práce přerozdělit mezi lidi? Provést by se to dalo například prostřednictvím nepodmíněného základního příjmu, díky němuž by pak lidé mohli dělat činnost, za niž dnes dostávají zaplaceno málo, nebo za ni nedostávají vůbec nic.

Číst dál: Nepodmíněný základní příjem

Úvaha nad úkoly a prací poboček

V mnoha ohledech jsme v současné době svědky krize lidství. Tolik lidí na světě je vystaveno bolestným zkušenostem s touto krizí. Vědomí důstojnosti lidství není dnes určující silou lidských aktivit. Bez tohoto inspirujícího vědomí nemůže člověk nacházet správný vztah k sobě samému, tedy ani k druhým lidem a ke světu. Bez tohoto inspirujícího vědomí nemůže člověk vyvíjet správný vztah odpovědnosti vůči druhým lidem, vůči světu, vůči kosmu.

Číst dál: Úvaha nad úkoly a prací poboček