Studijní skupina

Po Velikonocích začíná úterní studijní skupina s novým tématem své práce. Budeme se věnovat knize Rudolfa Steinera "Světové dějiny ve světle anthroposofie a jako základ poznání lidského ducha." Jedná se o soubor devíti přednášek konaných v Dornachu od 24.12.1923 do 1.1.1924 během zakládajícího shromáždění Všeobecné anthroposofické společnosti. Mezi oblasti,kterými se budeme věnovat patří: vývoj paměti, konfrontace malých národů se staršími, Gilgameš a Enkidu, řecká kultura, Alexandr Veliký, období duše vědomé, impulsy Goetheana. Těšíme se na nové informace a vítáme nové zájemce. Scházíme se ve 3.třídě každé úterý od 16 hodin.
Eva Lánská