Slovo PhDr. Václava Hubeného k začátku školního roku

Vážení přátelé!

Se začátkem školního roku stojíme také na začátku nového cyklu přednášek z oblasti nepřeberného bohatství anthroposofické duchovní vědy. To je vhodná příležitost připomenout si, čím je pro nás anthroposofie, co pro nás může znamenat, přistupujeme-li k ní s pravou úctou a pokorou.
Když se člověk oddává pouze svým zrcadlovým myšlenkám o vnější přírodě, pak jen opakuje minulost, žije v mrtvolách božství. Ale myšlenky, které přijímáme z duchovního bádání, jsou oživeny v imaginaci, inspiraci a intuici. Takové myšlení představuje duchovní formu přijímání lidstva. Duchovní poznání tak je začátkem kosmického kultu přiměřeného současnému lidstvu. Člověk tak proměňuje vnější pozemský svět svým vlastním duchovnem, když koná duchovní přijímání lidstva. Svět se stává chrámem, stává se Božím domem. Poznávající člověk se stává obětující bytostí, když ve svém láskou prostoupeném chtění zpětně proměňuje hmotu v ducha.

Ústřední význam na cestě moderního zasvěcení má pocit úcty. Tato vlastnost představuje výchozí bod i pro esoterní práci ve skupinách. Že má úcta takový význam, spočívá v tom, že zbožnost je v naší epoše nejdůležitějším vychovatelem duše vědomé. Rudolf Steiner poukazuje na to, že žákem duchovní vědy může být jen ten, kdo má základní naladění úcty vůči pravdě a poznání. Připomíná: „Nevyvineme-li v sobě hluboce založený pocit, že je něco vyššího než my, nenajdeme v sobě ani sílu vyvíjet se vzhůru k něčemu vyššímu. Kdo chce být žákem tajné vědy, musí se proto energicky vychovávat ke zbožnému, úctyplnému, uctívajícímu naladění." A dále pokračuje: „Můžeš dosáhnout správného vědění, jen když ses naučil vážit si tohoto vědění."

To jsou závažná slova, kterými se Rudolf Steiner obrací na žáky duchovní vědy.

A připomeňme si v této souvislosti jiná závažná slova, kterými se obrací na žáky duchovní vědy Sergej Prokofjev. Z evangelia známe slova, která byla řečena apoštolovi Tomášovi jako reprezentantu epochy duše vědomé. „Blažení, kteří neviděli a uvěřili." A Podle Sergeje Prokofjeva můžeme předpokládat, že tato slova by mohla přijmout ve světle moderního zasvěcení formu: „Blažení, kdo nevidí a přece poznávají." A pokračuje: „V tomto smyslu jsou opravdu požehnaní ti, kteří dnes jednají ve světě na základě anthroposofického poznání duchových světů.

Nechť jsou nám uvedené myšlenky inspirací v našem studiu duchovních pravd, nechť prostoupí celou naši bytost, naše myšlení, cítění i chtění.

Příbram 7. 9. 2014
PhDr. Václav Hubený