Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Anthroposofická Společnost-2017

Úterní skupina Anthroposofické společnosti pobočky Příbram začíná studovat knihu Rudolfa Steinera

 

Theosofie

 

Úvodní zamyšlení k tématu se koná 3.1.2017 od 16 hodin s Josefem Krčkem